TEKSTİL TESTLERİ

Dikiş Açılması

Bir dokuma kumaşını oluşturan ipliklerin kaymaya veya açılmaya karşı gösterdikleri dirence kayma veya açılma mukavemeti denmektedir. Bu durum, ipliklerin bükümüne, ipliği oluşturan elyafın çeşidine, kumaşın dokuma sıklığına ve atkı ve çözgü ipliklerinin bağlantılarına bağlıdır. Dikiş açılma mukavemeti yüksek olan kumaşlarda, iplikler dikim ve kullanım sırasında durumlarını bozmazlar.
Dokuma kumaşlarda dikiş açılmasına karşı mukavemet, dikişe paralel olan ipliklerin belli bir yer değiştirme miktarı için, dikişe dik olarak uygulanması gereken kuvvettin değeridir. Bu testler dokunmuş kumaşlara uygulanmaktadır. Bantlara ve diğer sanayi tekstil ürünlerine bu testler uygulanmamaktadır.
Yetkili laboratuvarlar tarafından yapılan fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standarda uyulmaktadır. Bu çerçevede dikiş açılması testlerinde şu standartlar esas alınmaktadır:
TS EN ISO 13936-1 Tekstil - Dokunmuş tekstil mamullerindeki ipliklerin kaymaya karşı mukavemetinin tayini - Dikiş metodu - Bölüm 1
TS EN ISO 13936-2 Tekstil - Dokunmuş tekstil mamullerindeki ipliklerin kaymaya karşı mukavemetinin tayini - Dikiş metodu - Bölüm 2
TS EN ISO 13936-3 Tekstil - Dokunmuş tekstil mamullerindeki ipliklerin kaymaya karşı mukavemetinin tayini - Bölüm 3: İğneyle tutturma metodu
TS EN ISO 13935-1 Tekstil - Kumaşların ve hazır tekstil eşyaların dikiş çekme özellikleri - Bölüm 1: Şerit yöntemi kullanarak dikiş kopması için azami kuvvetin tayini
TS EN ISO 13935-2 Tekstil - Kumaşların ve hazır tekstil eşyaların dikiş çekme özellikleri - Bölüm 2: Kavrama yöntemi kullanarak dikiş kopması için azami kuvvetin tayini
Dikiş açılması testleri yapacak laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esalarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası yabancı kuruluşlardan akredite olmaları gerekmektedir.

TESTLER
WhatsApp