TEKSTİL TESTLERİ

Dikiş Kayması

Dikiş kayması testleri, dikilmiş dokuma kumaşlara uygulanmaktadır. Dikiş kayması, belli bir fiziksel etki ile çözgü ve atkı ipliklerinin birbirleri üzerinden kayması ile, dikiş bölgesinde kumaşı oluşturan ve dikişe paralel uzanan ipliklerde görülen açılmadır.
Bu durum kumaşın görünüşünü ve kalitesini bozar. Dahası kumaşın kullanım ömrü kısalır.
Dikiş kayması testleri ile, kumaşlarda standart bir dikiş sırasında, çözgü üzerindeki atkı ipliklerinin ya da atkı üzerindeki çözgü ipliklerinin kaymaya karşı mukavemeti tespit edilmektedir. Yapılacak testin sonuçları, dikiş kopması, kumaş kopması ya da dikiş nedeni ile kumaşta iplik kayması olup olmadığını gösterecektir.
Laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standarda uyulmaktadır. Bu kapsamda dikiş kayması testlerinde esas alınan standartlar şunlardır:
TS EN ISO 13936-1 Tekstil - Dokunmuş tekstil mamullerindeki ipliklerin kaymaya karşı mukavemetinin tayini - Dikiş metodu - Bölüm 1
TS EN ISO 13936-2 Tekstil - Dokunmuş tekstil mamullerindeki ipliklerin kaymaya karşı mukavemetinin tayini - Dikiş metodu - Bölüm 2
TS EN ISO 13936-3 Tekstil - Dokunmuş tekstil mamullerindeki ipliklerin kaymaya karşı mukavemetinin tayini - Bölüm 3: İğneyle tutturma metodu
TS EN ISO 13935-1 Tekstil - Kumaşların ve hazır tekstil eşyaların dikiş çekme özellikleri - Bölüm 1: Şerit yöntemi kullanarak dikiş kopması için azami kuvvetin tayini
TS EN ISO 13935-2 Tekstil - Kumaşların ve hazır tekstil eşyaların dikiş çekme özellikleri - Bölüm 2: Kavrama yöntemi kullanarak dikiş kopması için azami kuvvetin tayini
BS 3320 Dokuma kumaşlarda ipliklerin kayma direncinin saptanması için yöntem: Dikiş yöntemi
ASTM D 434 standart bir dikiş kullanan dokuma kumaşlarda ipliğin kayması dayanıklılığının standart test yöntemi
ASTM D 4034 Dokuma döşemelik kumaşlarda iplik kaymasında direnme için standart test yöntemi

TESTLER
WhatsApp