TEKSTİL TESTLERİ

Doku Türü

Dokuma kumaşların sınıflandırılması farklı esaslara göre yapılmaktadır. Şöyle ki, yapılarına göre kumaşlar üç sınıftır: tek katlı (basit yapılı) kumaşlar, karmaşık yapılı kumaşlar ve suni ve sentetik kumaşlar.
Kullanım alanlarına göre kumaşlar iki sınıftır: giysi amaçlı kumaşlar ve endüstriyel amaçlı kumaşlar. Dokumasında kullanılan hammaddeye göre ise kumaşlar dört sınıfta toplanabilir: hayvansal liflerden elde edilen kumaşlar, iç mekanda elde edilenler kumaşlar, bitkisel liflerden elde edilen kumaşlar ve liflerden elde edilen kumaşlar. Nihayet atkı ve çözgülerin bağlanma tekniğine göre dokular üç grupta toplanmıştır: basit dokular, kuvvetlendirilmiş dokular ve özel dokular.
Ama hiçbir sınıflandırmaya tabi tutumadan kendine özgi doku çeşitleri de bulunmaktadır. Örneğin, takviyeli kumaşlar, yünlü kumaşlar, çift katlı kumaşlar, çok katlı kumaşlar, ipekli kumaşlar, pamuklu kumaşlar, keten kumaşlar, poliester, poliamid ve akrilik gibi.
Ancak hangi gruba girerse girsin ve hangi yöntemler ile üretilirse üretilsin bütün dokuma kumaşların belli kriterlere ve standartlara sahip olmaları gerekmektedir. Sağlamlık, esneklik (uzayabilirlik), yumuşaklık, örgü, desen, renk ve parlaklık gibi görünüm, sıcak tutma, nem çekme, döküm, geçirgenlik ve çekmezlik gibi bu fiziksel özellikler, yapılacak analizler ile tespit edilmektedir.
Bütün bu özellikler yanında kumaşların doku türü analizleri de ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esalarına uygun şekilde akredite olan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu laboratuvarlar bu testler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymaktadır. Bu kapsamda doku türü analizlerinde Ekoteks 1 standardı kullanılmaktadır.
Bunun yanında laboratuvarların güvenilir, hızlı ve kaliteli sonuçlar elde edebilmek için, son teknoloji ürünü cihazlara ve ekipmanlara ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosuna sahip olmaları gerekmektedir.

TESTLER
WhatsApp