TEKSTİL TESTLERİ

Düğme Mukavemeti

Tarihte ilk düğme örneklerine MÖ 2000 yıllarında Yakındoğu’da rastlanmıştır. Bunlar hayvan kemikleri, deniz kabukları veya tahta kullanılarak yapılmış. Daha sonra Bronz Çağı’nda da düğme örneklerine rastlanmıştır. Antik Mısır’da da ilmikler kullanılmış, giysinin bir ucu, ikinci parçadaki delikten geçirilerek bağlanmıştır. Düğmeler zaman içinde çok gelişmiş ve giysilerin ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Günümüzde tekstil üreticilerinin kullandığı düğmelerin darbelere karşı kırılma mukavemetlerinin test edilmesi, ürün dayanıklılığı ve kalitesi açısından önemli bir konudur. Özellikle çocuk giysilerinde çocukların düğme yutma riskine karşı en önemli güvenlik testlerinden biridir.
Düğme mukavemetini tespit etmeye yönelik temel test, itme çekme dayanımı testleridir. Bu testler için birçok test cihazı üretilmiştir. Hepsinin ortak noktası, giysilerde kullanılan düğmelerin ve benzer aksesuarların kopma mukavemetinin ölçülmesi için tasarlanmış olmalarıdır. Bu cihazlarda farklı çeneler yardımı ile düğmelerin kopma mukavemetleri ölçülmektedir. Bu cihazlarda çeşitli ağrlıklarda ölçüm yapılabilmekte, ayrıca düğme ve benzer aksesuarların kopma mesafesi de ölçülebilmektedir.
Yetkili laboratuvarlarda yapılan fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşların yayınladığı çeşitli standartlar esas alınmaktadır. Düğme ve benzer aksesuarların testlerinde çalışmalar şu standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir:
BS 4162 Düğmeler için test yöntemleri
ASTM PS 79 Çatal halka ring bağlı ek bileşenlerin tutma özelliklerinin geçici deneme metodu
ASTM D4846 Hızlı bağlayıcıların açılma direnci için standart test yöntemi
Söz konusu laboratuvarlar, kaliteli, güvenili ve hızlı sonuçlar elde edebilmek için, en son teknoloji ürünü cihazlar ve ekipmanlar kullanmak zorundadırlar. Bunun yanında güçlü teknolojik altyapı ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosuna sahip olmak da laboratuvarların rekabet güçlerini arttırmaktadır.
Tekstil sektöründe, sadece dokunan kumaşların değil her türlü yardımcı malzemelerin de fiziksel testlerden geçirilmesi önemlidir. Bu ölçüm ve test çalışmaları ile, uluslararası alanda kabul görmüş standartlar ve toleranslar dahilinde, ürünlerin kullanılabilirliği analiz edilmiş olmaktadır.

TESTLER
WhatsApp