TEKSTİL TESTLERİ

Düğme Vuruş Testi

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmeler, tüketicilere kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak zorundadır. Bunu yaparken de gelişen ve değişen yeni teknolojik araç ve gerçeleri kullanmak, yeni üretim tekniklerini uygulamak ve uygun yeni malzemeleri kullanmak zorundadırlar. Bugün müşteri memnuniyeti yaratmak, hiç olmadığı kadar işletmelerin öncelikli hedefleri arasındadır. Küreselleşen pazarlarda rekabet edebilmenin başka bir yolu yoktur.
Bu yüzden de piyasaya sunulacak ürünler için her türlü ölçüm ve testlerin yaptırılması ve bu ürünlerin kalite denetimlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Bu ölçüm, test ve analiz çalışmaları, yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirildiği takdirde anlam taşımaktadır.
Labortatuvarların yapacakları değerlendirmeler ve düzenleyecekleri raporlar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak yetki almaları, yani akredite olmaları koşulu ile geçerli olmakta ve kabul görmektedir. Yapılacak çalışmalar yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış olan standartlara ve yöntemlere göre, hem çeşitli üretim aşamalarında hem de ürün bazında gerçekleştirilmektedir. Çünkü tekstil üretiminde en temel yaklaşım, kullanılan malzemenin ve üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlam olması gerektiğidir.
Bunun yanında söz konusu laboratuvarların, en son teknoloji ürünü test cihazlarını ve ekipmanlarını kullanmaları, en fazla kabul gören test yöntemlerini uygulamaları ve sonuçların kaliteli, güvenilir ve hızlı olması için deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosuna sahip olmaları en önemli konudur.
Tekstil ürünlerinin ve üretimde kullanılan malzemelerin fiziksel testleri çok geniş bir yelpazede yapılmaktadır. Bu fiziksel testler arasında düğme mukavemeti ve düğme vuruş testleri de bulunmaktadır. Düğme vuruş testlerinde çalışmalar şu standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir:
BS 4162 Düğmeler için test yöntemleri
ASTM D5171 Plastik dikiş düğmelerinin darbe direnci için standart test yöntemi

TESTLER
WhatsApp