TEKSTİL TESTLERİ

En Boy Ölçümü

Dokuma, belli kriterlere göre iki iplik sisteminin dik açı oluşturarak çaprazlama çalışmasından oluşan bir tekstil işlemidir. Dokumayı oluşturan kumaş boyunca uzunana ipliklere çözgü, kumaşın enin olan ipliklerine ise atkı denmektedir. Bir kumaşın dokusunda çözgü iplikleri, birbirine paralel olarak kumaş boyunca yan yana ve belli bir sayıda bulunurlar. Atkı iplikleri, çözgü ipliklerinin arasından enlemesine uzanırlar.
Dokumada çözgü ipliklerinin herbiri atkı ipliklerinin bir altından bir üstünden geçerek bir bağlantı oluşturmaktadır.
Bir kumaş üretilmeden önce, kumaşın tasarlanması ve üretimin planlanması gerekmektedir. Kumaşın tasarlanması ise, üretilecek kumaşın kullanım amacına uygun şekilde çeşitli özelliklerinin belirlenmesi bağlıdır. Bu işlemelere kumaşın fiziksel analizleri denmektedir. Bu kapsamda kumaşta bulunması gereken nitelikler şu şekilde sıralanabilir: kumaşın sağlamlığı, yani dayanıklılığı, esnekliği, yani uzayabilirliği, yumuşaklığı veya sertliği, görünümü, yani örgüsü, deseni, rengi ve parlaklığı gibi özellikleri, sıcak tutması, nem çekmesi, dökümlü durması, geçirgen olması, çekmezliği ve daha başka özellikler. Bu sayılanların yanında kumaşın ütü tutması, dikiş tutması, kir tutmaması, yıkanabilir olması, kimyasal maddelere karşı dayanıklı olması gibi başka fiziksel özellikler de aranmaktadır.
Bir kumaştan beklenen bütün bu özelliklerin sağlanması, doğal olarak hammadde türüne, iplik türüne, kumaş örgüsüne, iplik sıklıklarına, kumaş kalınlığına, kumaşın gramajına ve nihayet kumaşın boyutlarına bağlıdır.
Kumaşın eni ve boyu, üretim öncesinde karar verilen bir özelliktir ve kullanım alanına göre değişmektedir. Örneğin, pamuklu kumaşlar genelde 70 ve 90 cm, yünlü kumaşlar ise 140 ve 150 cm eninde dokunmaktadır.
Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Bu kapsamda dikkate alınan standartlar şunlardır:
TS EN 1773 Tekstil - Kumaşlar - Genişlik ve uzunluğun tayini
ISO 3932 Tekstil - Dokuma kumaşlar - Parçaların genişliğinin ölçülmesi
ASTM D3774 Tekstil kumaş genişliği için standart test yöntemi

TESTLER