TEKSTİL TESTLERİ

Hava Geçirgenliği

Hava geçirgenliği, havanın elyaf, iplikler ve kumaş dokusu içinden geçme kabiliyetini anlatan bir kavramdır. Bu kavram aynı zamanda vücuttan geçen havanın tutulması veya dışarı aktarılması ile de ilgilidir. Hava geçirgenliği, kumaşın dokusunda bulunan elyaf ve ipliklerin özelliklerine ve terbiye işlemlerine bağlı olarak değişmektedir. Nemli, yüksek basınçlı ve sıcak hava koşullarında hava geçirgenliği düşmekte, alçak basınçlı iklim koşullarında ise yükselmektedir.
Bir kumaşın hava geçirgenliği özelliği, elyaf, iplik ve kumaş konstrüksiyonu ile etkilenmektedir. Örneğin, ince iplikten dokunmuş ve sıklığı düşük oluşan kumaşların geçirgenliği, sıkı dokunmuş yani sıklığı yüksek bir kumaşa göre daha fazla geçirgendir. Tamamen polyester çift katlı iplikle dokunmuş bir kumaşın hava geçirgenliği kötüdür. Buna karşılık yüzde 40 polyester ve yüzde 60 pamuk ipliği karışımı ile dokunan kumaşın hava geçirgenliği daha iyidir.
Kısaca kumaşlarda sıkılık yükseldikçe kumaşın havanın geçmesine karşı direnci de yükselir. Bu yüzden ince iplikle dokunmuş ve gevşek kumaşların hava geçirgenliği fazladır.
Kumaşın hava geçirgenliği özelliği, vücudun rahat olması ve neme karşı korunması bakımında önemlidir. Kumaşın hava geçirgenliği ne kadar iyi olursa, vücudun etrafında ve üzerinde dolaşan hava sıcaklığı vücudun dışına daha kolay taşınır. Oysa hava geçirgenliği düşük olan kumaş, hava hareketini keser ve sıcaklık kaybını önler.
Akredite olmuş laboratuvarlarda yapılan fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır. Hava geçirgenliği testlerinde başvurulan standartlar ise şunlardır:
TS 391 EN ISO 9237 Tekstil - Kumaşlarda hava geçirgenliğinin tayini
ASTM D737 Tekstil kumaşlarının hava geçirgenliği için standart test yöntemi
Bu standartlar, teknik amaçlı sanayide kullanılan tekstil ürünlerine, kumaşlara, non-woven’lara (yani dokuma ve örme olmayan, özel kullanımlar için üretilen ve kullanım süresine göre yüksek maliyetli olan tekstil ürünlerine) ve konfeksiyon tekstil ürünlerine uygulanmaktadır.

TESTLER
WhatsApp