TEKSTİL TESTLERİ

Kopma Mukavemeti - Strip

Tekstil ürünlerinin test edilme amacı, ne kadar dayanıklı olduğunu bulmaya yöneliktir. Dayanıklılık ve kalite yönünden mukavemeti etkileyen en önemli nokta, kumaşın yapısı ve kullanılan elyafın mukavemetidir. Bu mukavemeti belirlemek amacı ile dokunmuş kumaşlara kopma mukavemeti testleri uygulanmaktadır. Esas olarak bu testler iki şekilde uygulanmaktadır: grap (kavrama) ve strip (şerit).
Tekstil ürünleri içinde kumaş, kullanım ömrü boyunca temizleme işlemlerine, ışığa ve başka faktörlere maruz kalacak ve kumaşın performansı zaman içinde yavaş yavaş düşecektir. Bu yüzden kumaşın muhtemel ömürleri boyunca kabul edilebilir düzeyde tatmin sağlaması için bellli bir mukavemet gücüne sahip olması önemlidir.
Laboratuvarlarda bu amaçla çeşitli mukavemet testleri, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Strip (şerit) testlerinde esas alınan standartlar şunlardır:
TS EN ISO 13934-1 Tekstil - Kumaşların gerilme özellikleri - Bölüm 1: En büyük kuvvetin ve en büyük kuvvet altında boyca uzamanın şerit yöntemiyle tayini
TS EN 29073-3 Tekstil - Dokunmamış (nonwoven) mamuller için deney metotları - Bölüm 3: Kopma mukavemeti ve uzama tayini
ASTM D5035 Tekstil Kumaşlarının kopma kuvveti ve uzaması için standart test yöntemi (şerit metodu)
Bir kumaşın kopmaya karşı mukavemeti, bu kumaşın, atkı veya çözgü doğrultusunda uygulanan bir yüke karşı direncidir. Özellikle günlük giysi yapımında kullanılacak bir kumaşın, uygun özellikerde olup olmadığını belirlemek amacı ile bu testler uygulanmaktadır. Serbest halde bulunan ipliğin mukavemeti, kumaş haline gelmiş ipliklerin mukavemetinden daha zayıftır. Çünkü dokunurken, atkı iplikleri çözgü ipliklerini bağlamakta ve bu durum mukavemeti arttırmaktadır.
Strip (şerit) testlerinde, kumaş örneğinin kısa kenarları çekme cihazının çeneleri tarafından tam olarak kavranır ve kopma mukavemeti ölçülür. Kopma süresi, teste başlandıktan sonra, kopmanın sağlandığı en büyük kuvvetin elde edildiği değere ulaşıncaya kadar geçen süredir.

TESTLER
WhatsApp