TEKSTİL TESTLERİ

Kumaş Gramajı

Bir metrekare kumaşın gram olarak ağırlığına kumaş gramajı denmektedir. Kumaşın alan kütlesin tespit etmek için kullanılır. Günlük yaşamda kumaşların kalınlığı ya da yoğunluğu olarak ifade edilen özellik aslında budur. Daha çok mevsimsel giyim şeklinde kumaj gramajı kendini hissettirmektedir. Metrekare gramajı yüksek kumaşlardan üretilen konfeksiyon ürünleri daha çok kışın kullanılır. Metrekare gramajı düşük kumaşlardan üretilen ürünler ise daha çok yazın kullanılır.
Akredite olmuş laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Bu kapsamda kumaş gramajı belirleme çalışmalarında şu standartlar esas alınmaktadır:
TS 251 Dokunmuş kumaşlar - Birim uzunluk ve birim alan kütlesinin tayini
TS ISO 3801 Tekstiller - Dokunmuş kumaşlar - Birim uzunluk gramajının ve birim alan gramajının belirlenmesi
TS 1534-1 EN ISO 2286-1 Lastik veya plastik kaplı kumaşlar - Top özelliklerinin tayini - Bölüm 1: Uzunluk, genişlik ve net kütlenin tayini için metotlar
TS 1534-2 EN ISO 2286-2 Lastik veya plastik kaplı kumaşlar - Top özelliklerinin tayini - Blüm 2: Toplam birim alan kütlesi kaplamanın birim alan kütlesi ve ana kumaşın birim alan kütlesinin tayini için metotlar
TS EN 12127 Tekstil - Kumaşlar - Küçük nümuneler kullanarak birim alan başına kütlenin tayini
ASTM D 3776 Kumaşın birim alanı (ağırlık) kütlesi için standart test yöntemleri
BS 2471 Tekstil - Dokuma kumaşlar - Birim alan ve birim alan başına kütle tayini
Kumaj gramajını belirleyecek laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esalarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası yabancı kuruluşlardan akredite olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda güçlü bir altyapıya ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosuna sahip olmak da gerekmektedir.

TESTLER
WhatsApp