TEKSTİL TESTLERİ

Kumaş Kalınlığı

Dokuma kumaşlar, çeşitli giyim ve kullanım amaçlarına bağlı olarak, dokuma teknikleri elverdiği verdiği ölçüde, çok farklı yapılarda üretilmektedir. Kumaşlar, düzgün yüzey, esneklik, incelik ve sağlamlık gibi temel nitelikleri yanında, gerek görünümlerini, gerekse çeşitli kullanım koşulları altında davranışlarını belirleyen birçok özelliğe daha sahiptirler. Bu özellikler, kumaşın hammadde ve yapı özelliklerinin birbirleri ile fonksiyonel olarak kaynaşması ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kumaşların genel niteliklerini üçbaşlık altında ele alak doğrudur: kimyasal özellikler, görünüm özellikleri ve fiziksel özellikleri.
Kumaşların fiziksel özellikleri ise kendi içinde şu şekilde gruplanabilir: yapısal özellikler, duyusal özellikler, mekanik özellikler ve geçirgenlik ve iletkenlik özellikleri.
Kumaşın yapısal özellikleri arasında, kumaşın örgüsü, eni, boyu, kumaşı oluşturan lif ya da ipliklerin kalınlıkları ve kumaş içindeki yoğunlukları veya sıklıkları sayılabilir. Bunlara bir de kumaşın kalınlığı eklenmelidir.
Kumaş kalınlığı, kumaşın dayanıklılık, geçirgenlik, dökümlü olması ve benzer özelliklerini etkileyen bir faktördür. Kumaşın kalınlığı, örgüsündeki ipliğin çapı ve numarası ile doğrudan ilişkilidir. Diğer yandan dokumanın örgü türü ve sıklığı da kumaşın kalınlığı üzerinde etkilidir.
Ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esalarına uygun şekilde akredite olan laboratuvarlar, kumaşların çeşitli fiziksel analizleri kapsamında kumaş kalınlığı testlerini de yapmaktadır. Söz konusu laboratuvarlar bu testler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymaktadır. Bu kapsamda kumaş kalınlığı analizlerinde BS 2544 Tekstil malzemelerinin kalınlık tayini metotları standardını kullanmaktadırlar.
Bunun yanında laboratuvarların hızlı, kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için, en son teknoloji ürünü cihazlara ve ekipmanlara sahip olmaları ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosuna sahip olmaları gerekmektedir.

TESTLER
WhatsApp