TEKSTİL TESTLERİ

Kumaş Sıklığı

Kumaş sıklığı, kumaşın eni ve boyu yönünde birim uzunluğa giren iplik sayısına (atkı ve çözgülerin sayısına) denmektedir. Örme kumaşlar için yatay ve dikey sıraların sayısı esas alınır. Atkı ve çözgü sıklığı, kumaşın 1 santim uzunlukta boyuna ve enine iplikleri sayılarak bulunur. Boyuna olanların sayısı çözgü iplik sıklığını, enine olanların sayısı ise atkı iplik sıklığını göstermektedir. Laboratuvar koşullarında atkı ve çözgü sıklığı bulunurken ölçümler 5 santim üzerinden yapılır ve bulunan değer beşe bölünerek sıklık tespit edilir.
Çözgü iplik sayısı için, kumaşın eni ile kenarlar ve zemin çözgü sıklıkları önemlidir. Atkı iplik sayısı için de kumaşın boyu ve atkı sıklığı önem taşımaktadır.
Herhangi bir kumaşın iplikler arasındaki mesafesini ölçmek, sıklığı belirlemek açısından çok zordur. Bu nedenle kumaş sıklığı, birim uzunluğa giren iplik sayısı olarak hesaplanmaktadır. Kumaşın sıklık değeri, kumaşın ölçüm sırasındaki durumu ile de ilgilidir. Kumaşın tezgahta olup olmaması, ham veya mamul kumaş olup olmaması önemlidir. Atkı ve çözgü sıklığı sayımları dokuma tezgahında, ham kumaşta ve mamul kumaşta yapılmaktadır.
İplik sıkılığı yüksek ise kumaşın mukavemeti yüksektir. Kumaşın gramajı yüksektir. Kumaş daha stabil ve tok bir görünüm kazanır. İplik kaymaları daha az olur.
Akredite olmuş laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Bu kapsamda kumaş sıklığı testlerinde şu standartlar esas alınmaktadır:
TS 250 EN 1049-2 Tekstil dokunmuş kumaşlar - Yapı analiz metotları - Kısım 2 - Birim uzunluktaki iplik sayısının tayini
BS 2862 Birim uzunluğuna göre iplik sayısı belirleme yöntemleri
ASTM D3775-12 Dokuma kumaşların atkı ve çözgü sayımı için standart test yöntemi
ASTM D3887 Örme kumaş toleransları için standart şartname

TESTLER
WhatsApp