TEKSTİL TESTLERİ

Oyuncak Güvenliği - Part 1

2016 yılı Ekim ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, oyuncakların güvenliğini sağlamak ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği yayınlanmıştır.
Söz konusu yönetmelik, özellikle oyun oynarken kullanılması amaçlanmış olsa da olmasa da veya oyun amaçlı tasarlanmış olsa da olmasa da 14 yaşından küçük bütün çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan her türlü ürünü kapsamaktadır. Yönetmeliğin oyuncak olarak kabul etmediği ürünler ise yönetmelik ekinde sayılmıştır (Ek 1). Bunun yanı sıra oyuncaklar ile ilgili özel güvenlik gerekleri (fiziksel ve mekanik özellikleri, alevlenebilirlik özellikleri, kimyasal özellikleri, elektriksel özellikleri, hijyen koşulları ve rayoaktivite özellikleri) yine yönetmelik ekinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Ek 2).
Yönetmelik eklerinde ayrıca, Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı (Ek 3) ve oyuncaklarda bulunması gerekli genel uyarılar ve işaretler (Ek 5) de yer almaktadır.
Konunun bu kadar önemli tutulması ve yasal düzenlemelere taşınması elbette boşuna değildir. Tek endişe çocukların sağlıklarını tehlikeye atmamak ve tehlike yaratacak oyuncaklardan uzak tutmaktır.
Tekstil ürünlerinin ve üretimde kullanılan malzemelerin fiziksel testleri bu nedenle çok önemlidir. Bu fiziksel testler arasında oyuncak güvenliği (part 1) testleri de bulunmaktadır. Bu testler, BS EN71-1 Oyuncakların güvenliği - Mekanik ve fiziksel özellikler standardına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Oyuncak güvenliği testlerini de yapacak laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası yabancı kuruluşlardan akredite olmaları gerekmektedir. Bu laboratuvarlarda, güçlü bir altyapı ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu bulunduğu için sonuçlar kaliteli ve güvenilir olmaktadır.
Oyuncak güvenliği konusu ayrıca Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ve oyuncak standardı olarak bilinen 2009/48/EC sayılı direktifinde de yer almaktadır.


TESTLER
WhatsApp