TEKSTİL TESTLERİ

Patlama Mukavemeti

Tekstil ürünlerinin dayanaklılık ve kalitelerini tespit etmeye yönelik fiziksel testlerden biri de patlama mukavemetidir. Kumaşlar kullanılırken sadece çözgü ve atkıların yönünde değil, aynı zamanda çok yönlü kuvvetlerin etkisi altında kalmaktadır. Bu yüzden çözgü ve atkıların kopma ve yırtılma mukavemeti, bu kuvvetlere karşı mukavemetin tespit edilmesinde yetersiz kalmaktadır. Özel kullanım alanları olan, paraşüt bezleri, filtre bezleri, çuvallar, örgü kumaşlar ve çeşitli amaçlarla kullanılan ağlar için patlama mukavemeti son derece önemli olmaktadır.
Patlama mukavemeti, bir kumaşa uygulanan ani bir kuvvetle yırtılması için gerekli olan akışkan basıncının miktarıdır. Test yapılırken, kumaş örnekleri test yapılacak ortamın sabit klima ve nem koşullarına getirilinceye kadar bekletilir ve arkasından patlama cihazına konur. Sonra kumaş örneği patlayıncaya kadar altına, artan miktarda sıvı veya gaz akışkan basıncı uygulanır.
Laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standarda uyulmaktadır. Bu kapsamda patlama mukavemeti testlerinde esas alınan standartlar şunlardır:
TS 393 EN ISO 13938-1 Tekstil - Kumaşların patlama özellikleri - Bölüm 1: Patlama mukavemetinin ve patlama gerilmesinin tayini için hidrolik metot
TS EN ISO 13938-2 Tekstil-Kumaşların patlama özellikleri - Bölüm 2: Patlama mukavemetinin ve patlama gerilmesinin tayini için pnömatik metot
ISO 2960:1974 Tekstil - Patlatma gücü ve patlama distansiyonu tayini - Diyafram yöntemi
BS 4768 Kumaşların patlama direncini ve patlamanın distansiyonunu belirleme metodu
ASTM D3786 Tekstil kumaşlarının patlama mukavemetinin standart test yöntemi - Diyafram patlama mukavemeti test yöntemi
Patlama mukavemeti testleri yapacak laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası yabancı kuruluşlardan akredite olmaları gerekmektedir.

TESTLER
WhatsApp