TEKSTİL TESTLERİ

Renk Kanat Farkı

Tekstil sektöründe, dokunan kumaşların sağ ve sol yanlarının farklı renk tonlarında olması, renk kanat farkı olarak adlandırılmaktadır ve ciddi bir problemdir. Ancak bu problemi genel olarak kumaş kesilmeden önce farketmek kolay değildir. Kumaş kesilerek giysi haline geldikten sonra bu durum anlaşılır olmaktadır. Renk kanat sorunu ipliklerin veya dokunmuş kumaşın boyanmasında bir kalite problemidir.
Sağ sol farkı ya da kanat farkı, kumaşın kenarından kenarına renkteki farklılıklaşma durumudur. Bu durum sıkma silindirlerinde kavislenme yüzünden ortaya çıkar. Kavislenme yüzünden sıkma silindirinin kenarları daha az sıkar. Böyle olunca kumaşın orta ve kenar kısımlarında daha fazla miktarda boyarmadde kalır. Sıkma fonksiyonu eşit olarak gerçekleşmediği için renk kenarlar arasında farklılaşır.
Bazen de boyama işleminde kenarlar ile kumaşın ortası arasında ısı farklılığı olur ve kumaş silindirler üzerinde düzgün sarılmaz. Bu yüzden de boyanmış bir kumaşın kenarlarından ortaya doğru renkte ton farklılıkları ortaya çıkabilir.
Akredite olmuş laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır. Bu kapsamda renk kanat farkı analizlerinde şu standartlar esas alınmaktadır:
TS EN ISO 105-J03 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm J03: Renk farklılıklarının hesaplanması
AATCC 173 Kabul edilebilirlik için küçük renk farklılıklarının hesaplanması (Test metodu 173)
AATCC EP9 Tekstil renk farklarının görsel değerlendirilmesi
Bu test yöntemleri, test örneklerinin belirlenmesi ve tanımlanması için genel ilkeleri ve süreçleri açıklamaktadır. Tekstil ürünlerinin görsel renk farkı değerlendirmelerini bir standarda bağlanmıştır.
Bütün laboratuvarlar, hızlı, kaliteli ve güvenilir sonuçlar verebilmek için, en son teknoloji ürünü cihazlar ve ekipmanlar kullanmak zorundadırlar. Bunun yanında güçlü teknolojik altyapı ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosuna sahip olmak da ayrıca önemlidir.

TESTLER
WhatsApp