TEKSTİL TESTLERİ

Tüylenme Dayanımı - ICI Method

Genellikle örme kumaşlarda karşılaşılan tüylenme olayı, ciddi bir problem olması yanında kumaşa kötü bir görünüm kazandırmakta, hatta kumaşın delinmesine ve bozulmasına neden olmaktadır. Bu yüzden kumaşlarda kumaşın tüylenme eğilimini belirleyen bir takım test yöntemleri ve laboratuar test cihazları geliştirilmiştir. Bu cihazlar arasında üçü dikkat çekmektedir:
ICI Pilling Box Test
Random Tumble Pilling Tester
Martindale Test Cihazı
Bu cihazlar genelde birbirleri ile uyumlu sonuçlar verse de içlerinde en iyimser sonuçlar vereni ICI Pilling Box test cihazı. En kötümser sonuçları veren cihaz ise Martindale test cihazıdır. Bu yöntemler arasında laboratuvarlar tarafından en çok tercih edilen yöntem ICI Method’dur.
Özellikle örme kumaşlarda tüylenme problemi eskiden beri bilinen bir problemdir. Tüylenme, kumaşa istenmeyen bir görünüm kazandıran ve giysi yüzeyine tutunan çok sayıda küçük ve karmaşık lif kümeleridir. Aslında kumaşta bir yüzey bozulma sorunudur. Boncuklanma olarak ifade edilen bu oluşum, kumaş yüzeyinde havların ortaya çıkması ve bunların toplanması ile meydana gelmektedir.
Kumaşın tüylenmesi, kumaşın tamamen yıpranıp aşınmasına ve hasar görmesine kadar uzanan bir oluşuma neden olmaktadır. Tüylenmeye neden olan faktörler temelde iki çeşittir:
Bir giysinin giyilip çıkarılması sırasındaki sürtünmenin neden olduğu yoğun etkileşim kuvveti
Giysinin yıkanması sırasında ortaya çıkan hidrodinamik kuvvetler
Ama daha ipliklerin üretilmesi sırasında da tüylenmeyi etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlar da şu şekilde sıralanabilir: hammadde, iplik büküm yöntemi, üretim tesisinin koşulları ve iplik eğirme elemanları.
Akredite olmuş laboratuvarlar tarafından uygulanan ICI Method test yönteminde şu standartlar esas alınmaktadır:
TS EN ISO 12945-1/T1 Tekstil - Kumaşlarda yüzey tüylenmesi ve boncuklanma yatkınlığının tayini - Bölüm 1: Boncuklanma kutusu metodu (Pilling box method)
BS 5811 Dokuma kumaşların delinmesine direnç tespiti için test yöntemi (pill testing box method)
EKOTEKS 25

TESTLER
WhatsApp