TEKSTİL TESTLERİ

Yağmurlama Testi

Yağmurlama testi, tekstil sektöründe sıkça başvurulan testlerden biridir. Bu test, tekstil ürünlerinin özel bir test cihazı kullanılarak, belli koşullar altında yağmurlanması ve ürünlerin ıslanabilirlik, su iticilik ve su geçirmezlik özelliklerini tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır. Bu testlere Bundesman yağmurlama deneyi dedenmektedir.
Kumaşların su geçirgenliği, belli bir açıdan ve belli bir şiddetle kumaşa temas etmesi durumunda, suyun kumaştan geçebilme özelliğidir. Su geçirmezliği ise, suyun kumaş yüzeyinin içine geçmesi özelliğidir. Genelde tekstil ürünlerinde su geçirmezlik iki yoldan sağlanmaktadır. Ya kumaşlar suz geçirmez özellikte üretilmektedir. Ta da kumaşın görünüşünde bir dark olmamasına rağmen kumaşa sı itici özellik verilmektedir. Su iticilik özelliği, kumaşların doğal ya da sonradan kazandırılmış su uzaklaştırma veya suyu emme durumuna karşı koyma özelliğidir. Bu özellik, kumaşa hidrofob karakter sağlayacak apre maddeleri ile verilmektedir. Ya da polyester, polyamid ve benzeri hidrofob özellikte elyaf kullanılmaktır.
Kısaca yağmurlama tesi ile, kumaşların yüzeyde su tutuması, suya karşı dayanımının ölçülmesi ve yüzey ıslanmasının derecesi saptanmaktadır. Bu testlerde kumaş yüzeyinin suyu itme yeteneği ölçülür.
Akredite olmuş laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel testler için, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır. Bu kapsamda renk yağmurlama testlerinde şu standartlar dikkate alınmaktadır:
TS EN 29865 Tekstil mamulleri - Kumaşlarda su iticiliği tayini - Bundesmann yağmur - Duş metodu
ISO 9865 Tekstil - Kumaşların su iticiliğinin Bundesmann yağmur duşu testi ile belirlenmesi
AATCC 35 Suya dayanıklılık: Yağmur testi (Test metodu 35)
DIN 53888 Tekstil testi – Bundesmann’a göre yağmur duş testiyle tekstil kumaşlarının su iticiliğinin belirlenmesi
Laboratuvarlar, kaliteli ve güvenilir sonuçlar verebilmek için, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli çalışanlara sahip olmak zorundadır.

TESTLER
WhatsApp