TEKSTİL TESTLERİ

Aminoazobenzol Tayini

Kansere neden olması yüzünden azo boyar maddeleri ile üretilen her türlü tekstil ve hazır giyim ürünleri Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, bir takım aril aminler ile bunları içeren azo boyar maddelerin, giyilecek eşya ve elbiselerin renklendirilmesi için kullanıldığında insan sağlığına zarar verebilen, özellikle kanserojen maddeler sınıfına girdiğine ve buların tekstil ürünlerinde kullanımının uygun olmadığına karar verilmiştir ve bunların bir listesini açıklamıştır.
Bu yüzden 1 Mart 1995 tarihinden itibaren, söz konusu aril aminler ile bunları içeren azo boyar maddelerinin deri, tekstil, hazır giyim ve her türlü tekstil ürünlerinde kullanılması yasaktır.
Yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlarda, kimyasal ve ekolojik alandaki çalışmalar kapsamında, tekstil ürünlerinde aminoazobenzol miktarını tayin etmek için de ölçüm ve analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda şu standartlar esas alınmaktadır:
ISO 24362-3 Tekstil - Azo renklendiricilerden türetilmiş bazı aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 3: Bazı azo renklendiricilerinin kullanımının saptanması, 4-aminoazobenzeni serbest bırakabilir
TS EN 14362-3 Tekstil - Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 3: 4-aminoazobenzen açığa çıkarabilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti
TS EN ISO 17234-2 (64 LFGB B 82.02-9) Deri - Boyalı derilerde belirli azo boyar maddelerin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 2: 4-aminoazobenzen tayini
Bu standartlar, tekstil ya da deri mamul ürünlerinde, azo bağının indirgeyici bölünmesi sırasında 4-aminoazobenzeni serbest bırakabilen belli azo boyar maddelerin tespit edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu test yöntemi, ekstraksiyon gerekmeden elde edilebilen belli azo boyar maddelerin kullanımını tespit etmeye yöneliktir.
Laboratuvarlar yaptıkları ölçüm, test ve analiz çalışmalarında, kaliteli ve güvenilir olabilmek için ve hazırladıkları raporların uluslararası alanda geçerli olması için, güçlü bir teknolojik altyapıya ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosuna sahip olmak zorundadır.

TESTLER