TEKSTİL TESTLERİ

Dimethyl Fumarate (DMF ve DMFA) Testleri

DMF
(dimethyl fumarate), insan sağlığı için zararlı olan kimyasal bileşiklerden biridir. Solunması, temas edlmesi veya sindirilmesi halinde cilt üzerinde, gözlerde, mukoz zarlar üzerinde ve üst solunum yollarında tahrişlere neden olmaktadır. DMF maddesi, deri, mobilya, ayakkabı ve aksesuar gibi ürünlerin saklanması veya sevkedilmesi sırasında ortaya çıkacak küf oluşumuna engel olmak amacı ile mantar öldürücü olarak kullanılmaktadır. Ancak dimethyl fumarate maddesinin kullanımı, Avrupa Birliği ülkelerinde 2009/251/EC sayılı direktif kapsamında yasaklanmıştır.
Tekstil ürünlerinde, zararlı kimyasal maddelerin kullanılması, bu ürünleri kullanan insanların sağlığı açısından en büyük tehlikedir. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan çeşitli yasal düzenlemeler ile bazı kimyasalların tekstil ürünlerinde kullanılmasına sınırlamalar getirilmiş ya da yasaklanmıştır. Ürünlerin kalite ve güvenilir olduğunu tüketicilere kanıtlamak için, yetkili laboratuvarlarda gerekli test ve analiz çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
DMFa
, geniş kapsamlı üretimlerde çok düşük konsantrasyonlarda bile alerji, egzama, kızarıklık, yanık, tahriş ve bazı durumlarda solunum güçlüklerine neden olmaktadır. Gözle görülmeyecek kadar küçük olan bu madde son derece uçucudur ve silika jel poşetlerinde veya ürünlerde direkt olarak bulunmaktadır.
Avrupa Birliği tarafından 2012 yılında çıkarılan 412/2012 sayılı direktif, 2009 yılında çıkarılan 2009/251/AB sayılı direktifin yerini almıştır. Son düzenlemeye göre dimetil fumarat (DMFA), ürünlerde bir kilogramda 0,1 miligram üzeri yoğunlukta kullanılamaz ve bu ürün ve parçalar satışa sunulamaz.
Ürünlerde küf mantarına karşı biyosit olarak kullanılan ve güçlü bir kontak alerjeni olan DMFA (CAS 624-49-7) çok düşük konsantrasyonlarda bile şiddetli alerjik tepkimelere neden olmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerinde üretim sırasında DMFA maddesinin kullanılması zaten 98/8/EG nolu biyosit direktifi ile de yasaklanmıştır.
Tüketicilere güvenilir ürünler sunmak amacı ile yetkili laboratuvarlarda, tekstil ürünlerinde dimethyl fumarate miktarı tespit edilmektedir.
DMFu
Dimetil fumarat (DMFu), deri ürünlerde küflenmeyi engellemek amacıyla kullanılır. Deri, mobilyaları ve ayakkabıları depolama ve nakliye sırasında bozulmaya karşı korumak için mantar öldürücü olarak kullanılan bir kimyasaldır. Küçük poşetler ile mobilya, ayakkabı vb. ürünlerin paket veya kutularının içine yerleştirilebilir.
Deri, moilya, ayakkabı veya deri aksesuar ürünlerinde saklama veya nakliye sırasında küf oluşumunu önlemek için mantar öldürücü olarak kullanılır ve kurutucu küçük poşetler halinde (silikajel) kullanılabilir.
Dimetil Fumarat (DMFu), ayakkabı malzemeleri (metal parçalar dışında kalan tekstil, deri vb..) kurutucu silika poşetler ve diğer malzemelerde tayin edilir.1,0 ppm gibi düşük konsantrasyonlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Dimetil Fumarat (DMFu) buharlaştırılıp deriye emdirilebilir. Kirlenmiş yüzeylerle yakın temas aracılığıyla insan derisi üzerinde absorblanabilmektedir.
Dimetil Fumarat (DMFu), basit temas, solunum veya sindirim halinde cilt, gözler, mukoza zarlar ve üst solunum yollarını tahriş edebilen ve zararlı olabilen bir bileşiktir. Küf mantarına karşı biyozit olarak kullanılan ve güçlü bir kontak alerjeni olarak kabul edilen DMF (CAS Nr. 624-49-7) çok düşük konsantrasyonlarda dahi şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.
EUROLAB DMFu, DMF ve DMFa testlerini akredite ve onaylı olarak gerçekleştirmektedir.

TESTLER