TEKSTİL TESTLERİ

Klorlu Organik Taşıyıcılar

Tekstil sektörü, çok sayıda yasal düzenlemeler, sertifikasyonlar, standartlar ve bir takım sivil toplum kuruluşlarının belirlediği koşullara tabi olan çok yönlü bir faaliyet konusudur. Tekstil ürünleri üreten işletmelerin bütün bu kurallara ve kriterlere uymakları, hem toplumun bilinçlenmesi hem de işletmelerin gereksiz kayıplara uğramamaları açısından önemlidir.
Yürürlükte olan yasal düzenlemelerin birçoğu, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan direktifler esas alınarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu direktifler oldukça katıdır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standart bulunmaktadır. Bu çabaların bir sonucu olarak tüketiciler ve tekstil firmaları hem üretimde kullanılan hammaddelerin hem de ürünlerin kalitesi konusunda artık daha fazla talepkar davranmaktadır.
Tekstil işletmeleri, polyesterin boyanması sırasında yaygın olarak, yardımcı maddelerden biri olan klorlu organik bileşenlerini kullanmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda klorlu organik taşıyıcıların insan sağlığı açısından zararlı oldukları tespit edilmiştir. Özellikle merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler göstermekte ve böbrek ve karaciğer yetmezliklerine neden olmaktadır.
Bugün birçok çevresel problemin çözümü için ekolojik hareketler yapılmaktadır. Bu çerçevede insanların temel ihtiyaçlarından birini olan tekstil ürünlerinin hiçbir şekilde insan sağlığına zarar vermemesi gerekmektedir. Ancak gittikçe farklılaşan talepler ve teknolojilerin sonucu olarak tekstil ürünlerinin üretilmesi sırasında çok sayıda zararlı kimyasal madde kullanılmaktadır. Mevcut ve potansiyel bütün tehlikelerin önlenmesi gerekmektedir.
Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, akredite olan laboratuvarlarda, tekstil ürünlerinde klorlu organik taşıyıcıların miktarını tayin etmek için de bir takım testler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda şu standartlar esas alınmaktadır:
DIN 54232 Tekstiller - Klorobenzene ve klorotolüen üzerine zincir içeriğinin belirlenmesi
DIN 38407-2 Su, atık su ve çamur tespiti için Alman standart metotları - Birlikte belirlenebilir maddeler (grup F) - Düşük uçucu halojenlenmiş hidrokarbonların gaz kromatografisi ile (F2) belirlenmesi

TESTLER