TEKSTİL TESTLERİ

Koku Testi

Tekstil döşemeler, zemine döşendikten bir süre sonra kendiliğinden az veya çok algılanabilir bir koku yayabilirler. Bu koku, döşeme malzemesinin kendi kokusudur ve yeni ürün döşendikten birkaç hafta sonra kaybolur ya da en azından belirgin bir şekilde azalır. Benzer şekilde yataklar, döeşemelikler ve geniş kaplamalı malzemelerde de bir üre sonra kaybolacak bu konu hissedilebilir.
Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen koku testleri, kokuya neden olabilecek bileşenlerin sayısı çok fazla olduğundan, teknolojik cihazların yardımı ile sürdürülen analizler için tamamlayıcı bir test olarak yapılmaktadır.
Koku testlerinde, İsviçre Standardizasyon Birliği (SNV) tarafından geliştirilen SNV 195 651 standardı esas alınmaktadır. Bu testler, test örnekleri hem teslimat anında hem de depolandıktan sonra, kapalı bir sistemde, sıcaklık, nem ve zaman parametreleri dikkate alınarak koku gelişimini analiz etmek amacı ile yürütülmektedir.
Koku yoğunluğu, en az altı eğitimli kişi tarafından ve birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Yoğunluğun değerlendirmesi için şu skala kullanılmaktadır:
1 = Kokusuz
2 = Güçsüz koku
3 = Ortalama koku
4 = Güçlü koku
5 = Çok güçlü koku
Değerlendirme yapılırken 2-3 şeklinde ara dereceler de kullanılmaktadır.
Yukarıda sayılan ürünlerin dışında kalan diğer ürünlerde de koku testleri yapılabilir. Bu testler, başka testlerin yapılmasından önce, test örneği teslim alınır alınmaz ya da gerekli durumlarda depolandıktan sonra kapalı bir sistemde, deponun ısısı arttırılarak yapılmaktadır.
Tekstil ürünlerinin üretilme süreçlerinden kaynaklanan yağlı, gresli veya boyar maddeli kokuların giderilmesi ya da bu ürünlere koku verilmesi için kullanılan koku maddelerine koku testi uygulanmamaktadır.
Laboratuvarlar kaliteli, hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek amacı ile en son teknolojiye uygun bir altyapıya ve eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahip olmak zorundadır.

TESTLER