TEKSTİL TESTLERİ

Kurşun Tayini - Çocuk Metal Aksesuarları ve Metal Ürünleri

Kurşun son derece zehirli bir ağır metladir. Ne yazık ki solunan havada bol miktarda bulunmaktadır. Sanayide en fazla pil yapımında, benzin katkı maddesi olarak, matbaa sektöründe, kablo yalıtkanı olarak, radyasyon koruyucusu olarak, boya üretiminde, lehimde, folyolarda ve daha çok sayıda alaşım içinde kurşun kullanılmaktadır. Modern şehirlerde kişi başına yılda yaklaşık 20 kilo kurşunun hurdaya çıktığı tahmin edilmektedir. Ancak kurşun biyolojik olarak parçalanamaz veya zehirleyici etkisi ortadan kaldırılamaz.
Solunum yolu ile veya içme suyu ve gıdalar yolu ile insan vücuduna giren kurşun, ayrıca kullanılan tekstil ürünleri yüzünden cilde temas yolu ile de insan vücuduna girmektedir. Ciğerlerde emilerek kana karışan kurşun, kas, böbrek ve beyin gibi yumuşak dokulara kadar taşınmaktadır. Kurşun, sinir sistemi bozukluğu, işitme kayıpları, kansızlık, kısırlık ve kansere neden olmakta, hatta ölümlere yol açmaktadır.
Batı Roma İmparatorluğu, yemek araç ve gereçlerini, su borularını ve daha birçok aracı kurşundan yapmıştır. Zamanla kadınlarda doğurganlık bozulmuş, çocuklarda zeka gerilikleri ortaya çıkmıştır. Keza son Roma İmparatorlarının geri zekalı olduğu iddia edilmektedir. Belki de bu yüzden Roma İmparatorluğu kolayca yıkılmıştır. Yıllar sonra yapılan araştırmalarda bu duruma kurşunun neden olduğu anlaşılmıştır.
Yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından yetki alan laboratuvarlar, kimyasal ve ekolojik test çalışmaları arasında toplam kurşun miktarı analizlerini gerçekleştirmektedir. Bu analiz çalışmalarında şu standart esasları dikkate alınmaktadır:
16 CFR Part 1303 İçinde kurşun bulunan boyaların ve içinde kurşun bulunan bazı tüketici ürünlerinin yasaklanması
Söz konusu standart şu tür ürünleri tehlikeli ürün olarak yasaklamıştır:
İçinde kurşun bulunan maddeler ile boyanmış veya yüzeyleri benzer şekilde kaplanmış ürünler
İçinde kurşun bulunan maddelerle yaplımış oyuncaklar veya çocukların oynamaları için üretilmiş diğer malzemeler
İçinde kurşun bulunan maddeler ile boyanmış mobilya malzemeleri

TESTLER