TEKSTİL TESTLERİ

Lif Sayısı Tayini

İpliğin hammaddesi olan elyaf inceliği, kalıtsal bir özelliktir. Elyafın elde edildiği kaynağa göre elyaf incelikleri farklıdır. Uzun elyaflı türlerde liflerin çapı, kısa elyaflı türlere göre daha incedir. Örneğin Hint pamuklarında elyaf inceliği 21,5 mikrondur. İnce lifler sağlam, yumuşak ve parlak olmaktadır. Böyle olunca bu liflerden dokunan kumaşlar da ince, zarif ve sağlam olmaktadır. Kalın liflerden genellikle düşük numaralı iplikler elde edilmektedir. Belli uzunlukta bir lifin çapı eğer 18 mikrondan düşükse, iplik numarası her mikron için 20 numara artmaktadır. Buna karşılık 18 mikrondan büyükse, iplik numarası her bir mikron artışta 10 numara düşmektedir.
İpliğin inceliği, elde edilecek iplik kesitinde kaç adet lif bulunduğu ile ilgilidir. Bir iplik kesitinde, ipliğin meydana gelmesi için en az 30 adet lif bulunmak zorundadır. Ancak genellikle kesitteki lif sayısı 100’ün üzerinde olmaktadır. Kesitte 100 lif olması, yani lif sayısının 100 olması, hemen hemen bütün eğirme yöntemleri için sınır değerdir.
İpliğin içindeki lif sayısı, şu durumlarda önemli bir faktördür: iplik eğirme sınırı, iplik mukavemeti, iplik bükümü, ipliğin düzgün olmaması, ipliğin görünüşü, dokunan kumaşın dökümlülüğü, parlaklığı, tüylülüğü, tutumu, ipliğin boya alma hızı, iplik hataları, verimi ve kalitesi.
İpliğin microner değeri, kesitteki liflerin sayısını ve belli bir numarada eğrilip eğrilemeyeceğini göstermektedir. Microner değerleri düşükse bu durum, olgunlaşmamış elyafın da belirtisidir.
İplik numarası ve lif inceliğine bağlı olarak kesitteki lif sayısı sınır değerleri belirlenmiştir.
İnce iplik üretiminde kesite giren lif sayısı yüksektir. Bu nedenle ipliğin mukavemeti artmakta ve daha az kopma olmaktadır.
Akredite laboratuvarlarda, ipliklerin lif sayısı analizleri de yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında esas alınan standart şudur:
EKOTESK 10

TESTLER