TEKSTİL TESTLERİ

Oyuncak Güvenliği - Parmak Boyaları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılı Ekim ayında Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına yönelik usul ve esasları tespit etmektedir. Yönetmelik, özellikle oyun oynamak için üretilmiş veya tasarlanmış olup olmamasına bakılmaksızın 14 yaşından küçük çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan her türlü ürünü kapsamaktadır.
Oyuncakların, üretimleri sırasında kullanılan kimyasallar dahil olmak üzere, çocukların davranış şekilleri de dikkate alınarak, öngörüldüğü veya amaçlandığı şekilde kullanıldığı zaman insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak olmaları gerekmektedir.
İmalatçı firmalar, oyuncakları piyasaya sunmadan önce, oyuncağın neden olabileceği kimyasal, fiziki, elektriksel, mekanik, alevlenebilirlik ve hijyen tehlikelerinin analizlerini, testlerini ve söz konusu tehlikelere maruz kalma ihtimalini değerlendirmek zorundadır. Bu noktada oyuncakların boyanması ve parmak boyalarının üretiminde ilgili yasal düzenlemelerin ve standartların sınırları içinde olmak gerekmektedir. Yetkili laboratuvarlarda yaptırılacak testler bu nedenle çok önemlidir.
Yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından, akredite olan laboratuvarlarda, kimyasal ve ekolojik alandaki çalışmalar kapsamında, özellikle çocukların sağlığı ve oyuncakların güvenliği açısından parmak boyalarının analizleri ve testleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda şu standartlar esas alınmaktadır:
TS EN 71-7 Oyuncak güvenliği - Bölüm 7: Parmak boyaları - Özellikler ve deney metotları
TS EN 71-9 Oyuncak güvenliği - Bölüm 9: Organik kimyasal bileşikler - Özellikler
TS EN 71-10 Oyuncak güvenliği - Bölüm 10: Organik kimyasal bileşikler - Numune hazırlama ve özütleme
TS EN 71-11 Oyuncak güvenliği - Bölüm 11: Organik kimyasal bileşimler - Analiz yöntemleri
Laboratuvarlar gerçekleştirdikleri çalışmalar sırasında kaliteli, hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için güçlü bir teknolojik altyapıya ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosuna sahip olmak zorundadır.

TESTLER