TEKSTİL TESTLERİ

Pestisitler

Bütün dünyada üretilen zirai ürünlerin yüzde ikisinden bir miktar fazlasını sadece pamuk oluşturmaktadır ve bütün dünyada tüketilen pestisitlerin yüzde 11’i pamuk üretiminde kullanılmaktadır. Pestisitler, üretim sırasında, bitkiye zarar veren ve istenmeyen canlıları yok etmek için kullanılan maddelerdir. Bu pestisitlerin hemen hemen yüzde 41’i, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, tehlikeli sayılabilecek ölçüde zehirli olduğu açıklanmıştır. Dünyada pamuk, en çok zirai mücadele ilacı kullanılan üründür. Sentetik gübre kullanımında da pamuk dördüncü sıradadır. Bu yüzden pamuğun oganik olarak üretilmesinin önemi çok fazladır.
Organik pamuk üretimi ülkemizde gittikçe artmaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ikinci organik pamuk üreticisi ülke konumundadır. Organik tekstil sektörü de bu paralelde önem kazanmıştır. En hızlı büyüyen tekstil alt sektörü organik pamuklu ürünler sektörüdür.
Bu açıdan tekstil ürünlerinde pestisit kalıntılarının belirlenmesi yönünde yapılan test ve analiz çalışmaları önem kazanmıştır.
Yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan laboratuvarlarda yapılan kimyasal ve ekolojik testler arasında, tekstil ürünlerinde pestitist kalıntılarının miktarını tayin etmek için testler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda şu standartlar esas alınmaktadır:
EPA Method 8270C Gaz kromatografisi veya kütle spektrometrisi ile yarım organik bileşikler
EPA Method 3545A (SW-846) Basınçlı sıvı ekstraksiyonu (PFE)
EPA Method 1618 Organo-halid ve organo-fosforlu zehir ilaçları, fenoksi asit herbisitleri ve herbisit esterleri ve halojene özgü ve organo-fosfor bulucular ile geniş çapta kılcal sütun gaz kromatografisiyle ekstre alma ve analize tabi tutulabilen diğer bileşikler
DIN 38407-14 Su, atıksu ve çamur analizleriiçin Alman standart yöntemi - Madde grup analizleri (Grup F) - Katı sıvı ekstraksiyonu ve drenaj sonrası fenil alkane karboksil asitlerinin gaz kromatografisi ve kitle tayfı ile saptanması (F 14)

TESTLER