TEKSTİL TESTLERİ

Plastiklerde Kadmiyum Tayini

Tekstil sektöründe kullanılan boyaların birçoğunun içinde kadmiyum bulunmaktadır. Ayrıca plastik katkı maddeleri, sigara dumanı, kadmiyum sülfür ve çinko üreten tesisler, çevremizdeki kadmiyum kaynaklarıdır. En basitinden kullanılmış piller çöpe atıldığı zaman, kısa sürede bozularak kadmiyum ve bileşikleri serbest hale geçmekte ve suya karışmaktadır. Bu su, içme suyunu ve toprağı kirletmekte, gıda zinciri içinde bir yoldan insan vücuduna girmektedir.
Vücut anatomik olarak kadmiyumu kalsiyum olarak algılar ve biriktirmeye başlar. En büyük tehlikesi kemikleri zayıflatması ve kırılgan hale getirmesidir. Bu arada sigara içen kişilerin vücudunda, içmeyenlere göre yüzde 50 oranında daha fazla kadmiyum bulunmaktadır. Aynı şekilde hava kirliliği de insanlarda kadmiyum ve kurşun birikimine neden olmaktadır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ekinde kısıtlamaya tabi maddeler ve kısıtlama kriterleri yer almaktadır.
Buna göre, giyim eşyaları ve aksesuarları, suni deri ve kaplanmış veya lamine edilmiş tekstil kumaşları için şu kısıtlamalar getirilmiştir:
Sentetik organik polimerlerden üretilen ürünler (plastik malzemeler), plastik malzemenin ağırlığının 0,01’inden daha yüksek miktarda kadmiyum içeremezler.
Boyanmış ürünler, boyanmış kısımlarının ağırlığının yüzde 0,1’inden daha yüksek miktarda kadmiyum içeremezler.
Laboratuvarlar yaptıkları ölçüm, test ve analiz çalışmalarında, kaliteli ve güvenilir olabilmek için ve hazırladıkları raporların uluslararası alanda geçerli olması için, yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olmaktadır. Bu laboratuvarlar, kimyasal ve ekolojik alandaki çalışmaları kapsamında, plastik ürünlerde kadmiyum analizlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan standartlar şunlardır:
BS EN 1122 Plastik - Kadmiyum tayini - Islak dekompozisyon yöntemi
TS EN 1122 Plastikler - Kadmiyum tayini - Yaş parçalama metodu

TESTLER