TEKSTİL TESTLERİ

Toksik Ağır Metaller

Ağır metaller yeryüzünde doğal bir şekilde bulunan bileşiklerdir. Bunlar bozulmazlar ve yok edilemezler. Alınan gıdalar, içilen su ve solunan hava yolu ile bir miktar ağır metal insan vücuduna girebilir. Bu yollardan biri de tekstil ürünleridir. Tekstil ürünlerinin üretim aşamalarında kullanılan bir takım ağır metaller cilt yolu ile insan vücuduna girmektedir. Bazı ağır metaller, örneğin çinko, bakır ve selenyum, insan vücudu için yararlıdır. Ancak fazla miktarlarda olması halinde zehirleyici etki gösterebilir. Buna ağır metal zehirlenmesi denmektedir.
Ağır metaller, biyobirikme eğiliminde oldukları için insan sağlığı açısından tehlikelidir. Endüstriyel işlemlerde ve ürünlerde ağır metal kullanımı gittikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak insanlar üzerindeki kötü etkileri de tehlikeli değerlere ulaşmaktadır. Günlük yaşamda kullanılan tekstil ürünlerinden vazgeçmek mümkün değil, ancak en azından yapılacak denetim ve kontroller ile ağır metallerin zehirleme etkilerini hafifletmek mümkündür.
Tekstil ürünlerinde toksik ağır metal ölçümleri ve analizleri bu yüzden gittikçe önem kazanmıştır.
Yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından yetki alan laboratuvarlar, kimyasal ve ekolojik test çalışmaları arasında tekstil ürünlerinde toksik ağır metal analizlerini de gerçekleştirmektedir. Bu analiz çalışmalarında şu standartlar dikkate alınmaktadır:
TS EN 71-3 Oyuncak güvenliği - Bölüm 3: Belirli elementlerin göçü
TS EN ISO 17072-1 Deri - Metal muhtevasının tayini - Bölüm 1: Özütlenebilen metaller
TS EN ISO 17072-2 Deri - Metal muhtevasının tayini - Bölüm 2: Toplam metal muhtevası
Bu standartlar, oyuncaklardan veya oyuncak parçalarından ve deri tekstil ürünlerinden, bakır, kurşun, çinko, kalay, alüminyum, kadmiyum, baryum, krom (III ve VI), antimon, arsenik, civa, kobalt, manganez, nikel, demir ve benzeri elementlerinin açığa çıkması özelliklerini tespit eden test yöntemlerini kapsamaktadır.

TESTLER