TEKSTİL TESTLERİ

Triklosan Tayini

Triklosan, dezenfektan ve antiseptik olarak kullanılan, klorlu bir fenolik bileşiktir. Triklosan mantar oluşumunu engelleyen, antibakteriyel bir maddedir. Günlük yaşamda kullanılan birçok ürünün formülünde bulunmaktadır. Antibakteriyel sabunlar, deodorantlar, traş kokuları, diş macunları ve kozmetikler gibi birçok üründe bu kimyasal madde kullanılmaktadır. Bu kadar yaygın kullanıldığı için bakterilerin direncini arttırdığı bilinmektedir ama yine de birçok üründe kullanılmaya devam edilmektedir.
Bir kısmı insan vücuduna cilt üzerinden emilerek bir kısmı da solunum yolu ile girmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda triklosan’ın üreme hormanlarını bozduğu ve kısırlığa neden olduğu, ayrıca öğrenme güçlüğü gibi sağlık problemleri yarattığı ortaya çıkmıştır. Triklosan maddesi mikropların bulaşmasını önlemek için çok güçlüdür ama insanlarda kas ve iskelet yapısını olumsuz yönde etkilemektedir.
Yine çeşitli araştırmalarda, triklosan maddesi klor ile birleştiği zaman, kloroform gibi kanser yapıcı maddelere dönüşmektedir. Bakterilerin antibiyotiklere karşı daha güçlenmesine neden olmaktadır. Hormonların çalışmasını bozmaktadır. Vücuttan atılmaları yavaşolmaktadır, ayrıca doğada uzun süre kalabilmektedir. Çocuklarda alerji ve kaşıntılara neden olmaktadır.
Tekstil sektöründe kullanılan antimikrobiyal maddeler arasında triklosan da bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nde kullanılan triklosan maddesinin yüzde 85’i kişisel bakım ürünlerinde, yüzde 5’i tekstil ürünlerinde, yüzde 10’u ise plastiklerde ve gıdalarla temas eden ürünlerde kullanılmaktadır.
Triklosan maddesi, yünlü ürünlerde kötü koku oluşumunu engellemek amacı ile, sentetik ürünlerde ise bakteri ve mantar oluşumunu önlemek ve akarları tekstil ürünlerinden uzak tutmak amacı ile kullanılmaktadır.
Triklosan maddesi tekstil ürünlerine lif çekim aşamasında eklenmekte ya da bitim işlemleri sırasında uygulanmaktadır. Avrupa Birliği direktiflerine göre triklosan, tekstil ürünlerinde, bilhassa spor giyimde yüzde 0,3 konsantrasyonda kullanılabilmektedir.
Yetkili laboratuvarlarda, tekstil ürünlerinde triksolan varlığını ve miktarını tespit etmek üzere test ve analizler yapılmaktadır.

TESTLER