TEKSTİL TESTLERİ

Spesifik Testler

Müşteri memnuniyeti her alanda önemli olmakla beraber tekstil sektöründe faaliyet gösteren üreticiler için çok daha önemlidir.Tekstil ürünlerinin müşteri memnuniyeti oluşturması ise, üretilen ürünlerin bir dizi kalite ve güvenlik testlerinden geçmesine ve sonuçların onaylanmış olmasına bağlıdır. Sözü edilen testler, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen ve yayınlanan test kriterlerine, test yöntemlerine ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi halde test sonuçlarının güvenilir, kaliteli ve kabul edilebilir olduğundan söz edilemez.

Ulusal ve uluslararası birçok laboratuvar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esasları doğrultusunda yetki almakta, kısaca akredite olmaktadır. Ancak bu şekilde labortatuvarlar, güvenilir ve tarafsız bir şekilde faaliyet gösterdiklerini kanıtlamış olmaktadır.

Bahsi geçen laboratuvarlarda, genel olarak şu başlıklar altında çok sayıda test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır:

Fiziksel testler
Haslık testleri
Yanmazlık testleri
Kimyasal ve ekolojik testler
Mikrobiyoloji testleri

Fiziksel testler, tekstil ürünlerinin fiziksel özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, aşınma mukavemeti, kumaş sertlik tayini, iplik mukavemeti, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği ve leke tutmazlık gibi.
Haslık testleri, tekstil ürünlerinin haslık özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, gerçek yıkama, kuru temizleme, ter, nem, sürtme, deniz suyu, havuz suyu, boyarmadde transferine karşı renk haslığı, buhara karşı renk haslığı gibi.
Yanmazlık testleri, tekstil ürünlerinin yanmazlık özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, giysilik kumaşlar yanma testi, döşeme kumaşların sigara ile tutuşabilirliği, alev kaynakları ile tutuşabilirliği, çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı, gece giysilerinin yanma davranışı, hazır giyim kumaşlarının yanma özelliği, perdelik kumaşlar ve pencere storları için yanma testi, halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği gibi.

Kimyasal ve ekolojik testler, tekstil ürünlerinin kimyasal ve ekolojik özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, toksik ağır metaller, toplam kurşun miktarı, plastiklerde kadmiyum tayini, yasaklı azo boyarmaddeler, kanserojen boya maddeler, lif sayısı, nem oranı, biyositler, polyesterli karışımlar için yasaklı azo boyarmaddeler gibi.
Mikrobiyoloji testleri, tekstil ürünlerinin mikrobiyolojik özelliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin, anti bakteriyal aktivite tayini, antifungal aktivite tayini, plastiklerde antifungal tayini, deri ürünlerin küflenmeye karşı direnç testi gibi.

Bu sayılanlar dışında daha spesifik tekstil testleri de yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yapılan belli başlı testler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Spesifik Testler
Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven testi
Deride pH değeri tayini
Koruyucu eldivenler genel özellikler ve deney metodu
Deride krom (VI) tayini
Halatlar - Genel kullanım amaçlı bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayini
Deride formaldehit tayini
Halatlar - Genel fiziksel ve mekanik özellikler
Deride yasaklı azo boyar maddeler tayini
Naylon kolan
Deride ekstrakte edilebilen ağır metaller tayini
Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma
Deride diklorometan ile çözünebilen madde miktarı tayini
Profesyonel kullanım için yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecekler
Deride klorfenoller (PCP - TCP - TECP) tayini
Deride yırtılma mukavemeti tayini
Deride o-fenilfenol tayini
Deride kopma mukavemeti ve uzama tayini
Deride adhesion tayini
Deride kalınlık tayini
Kağıt ürünlerde kuru kopma mukavemeti tayini
Deride yıkama haslığı tayini
Kağıt ürünlerde yaş kopma dayanımı tayini
Deride ter haslığı tayini
Kağıt ürünlerde uzama oranı (%) tayini
Deride su haslığı tayini
Kağıt ürünlerde gramaj (gram/metrekare) tayini
Deride sürtme haslığı tayini
Kağıt ürünlerde toplam emicilik (%) tayini
Deride ışık haslığı tayini
Kağıt ürünlerde emme hızı (s) tayini
Deride kuru temizleme solüsyonu haslığı tayini
Deride su damlatma haslığı tayini
Yukarıda değinildiği gibi ülke içinde ve ülke dışında tekstil pazarlarında güçlü ve rekabet edebilir olmak açısından bu testlerin yaptırılması, işletmelere önemli bir avantaj kazandırmaktadır.

Analizler
Deride Adhesion Tayini
Deride Diklorometan İle Çözünebilen Madde Miktarı Tayini
Deride Ekstrakte Edilebilen Ağır Metaller Tayini
Deride Formaldehit Tayini
Deride Işık Haslığı Tayini
Deride Kalınlık Tayini
Deride Klorfenoller (PCP - TCP - TECP) Tayini
Deride Kopma Mukavemeti ve Uzama Tayini
Deride Krom (VI) Tayini
Deride Kuru Temizleme Solüsyonu Haslığı Tayini
Deride O-Fenilfenol Tayini
Deride pH Değeri Tayini
Deride Su Damlatma Haslığı Tayini
Deride Su Haslığı Tayini
Deride Sürtme Haslığı Tayini
Deride Ter Haslığı Tayini
Deride Yasaklı Azo Boyar Maddeler Tayini
Deride Yıkama Haslığı Tayini
Deride Yırtılma Mukavemeti Tayini
Halatlar - Genel Fiziksel ve Mekanik Özellikler
Halatlar - Genel Kullanım Amaçlı Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Tayini
Kağıt Ürünlerde Emme Hızı (S) Tayini
Kağıt Ürünlerde Gramaj (Gram/Metrekare) Tayini
Kağıt Ürünlerde Kuru Kopma Mukavemeti Tayini
Kağıt Ürünlerde Toplam Emicilik (%) Tayini
Kağıt Ürünlerde Uzama Oranı (%) Tayini
Kağıt Ürünlerde Yaş Kopma Dayanımı Tayini
Koruyucu Eldivenler Genel Özellikler ve Deney Metodu
Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma
Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldiven Testi
Naylon Kolan
Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecekler