TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ANALİZLERİ

Deterjan Analizleri

Su tek başına bir temizlik maddesidir ancak, çoğu durumda deterjan gibi ürünlere ihtiyaç duyar ve aynı zamanda deterjanların çözünürlüğünü sağlar. Bu nedenlerden ötürü temizlikte içilebilecek nitelikte bir su kullanılmalıdır.

Sertliği fazla olan sular deterjandan alınacak verimide önemli ölçüde düşürürler.Aynı zamanda temizlenen yüzeyin görünümünü bozar, ömrünü kısaltır ve beklenen işlevini yapmasına engel olur. Su saydam, renksiz ve kokusuzdur. İçinde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları karbonat, sülfat ve klorür iyonları ile birleşerek madensel tuzlar oluşturmakta ve bu durum suya sertlik vermektedir.
Ancak su tek başına kirleri temizleme gücüne sahip değildir. Normal koşullarda su, örneğin bir yağ tabakası üzerinde ufak damlalar halinde toplanır ama kir ile tam temas etmez. Suyun kir ile birleşmesi için deterjanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Deterjanlar, suyun kir ile süspansiyon veya emülsiyon şeklinde birleşmesini sağlar.
Deterjanlar, doğal veya yapay nitelikte toz, tablet, ince tabaka veya sıvı halde olabilir.
Deterjanlar yüksek yüzey aktivitesine sahip temizlik maddeleridir. Deterjanlar, su molekülleri arasında olan bağı parçalar ve yüzey gerilimini düşürür. Yani suyun yüzeyi genişler ve su kirin yüzeyi üzerinde yayılır. Bu şekilde kir ile teması artan su ve deterjan karışımı protein ve karbonhidratları parçalar ve yüzeylerde bulunan kir, su ve deterjan karışımına geçerek bulundukları yerden uzaklaştırılır.
Temizleme işlemi sırasında deterjanın yoğunluğu çok önemlidir. Deterjanın yoğun olması daha iyi bir temizleme işlemi demek değildir. Aksine deterjanın fazla olması köpüklenmeyi arttırır ve ters etki yapar. Bu arada deterjan etkisi, ısının yükselmesine bağlı olarak artar. Bu nedenle temizlik suyunun ısısı, ne kirin katılaşmasına yol açacak kadar soğuk olmalı ne de kirdeki proteinin yüzeye yapışmasına yol açacak kadar sıcak olmalıdır. Ortalama su sıcaklığı 50 derece civarında olmalıdır.

Kullanılan deterjanın çeşit ve kalitesi, temizlik işleminin etkinliği bakımından çok önemlidir. Piyasada çok farklı özelliklere ve formüllere sahip deterjanlar bulunmaktadır. Bu nedenle deterjan seçiminde, suda kolay çözünmesi, suyun kalitesini artırması, yüzeylerdeki organik öğeleri sökebilmesi, temizlenecek yüzeyi tamamen sarması ve derinlere sızması, kirleri hızlıca parçalaması gibi özelliklere dikkat etmelidir. Ayrıca deterjanlar, yüzeyleri tahrip etmemeli, aşınmaya neden olmamalı, kolay durulanabilmeli, orta seviyede köpürmeli ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
Deterjan analizleri esas olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır ve herbir başlık çok sayıda test ve analizler içermektedir:
Fiziksel ve kimyasal analizler
Anyonik aktif madde tayini
Katyonik aktif madde tayini
Noniyonik aktif madde tayini
Toplam aktif madde tayini
Sabun analizi
Sodyum karbonat tayini
Sodyum tripolifosfat tayini
Zeolit tayini
EDTA tayini
Sodyum sülfat tayini
Silikat tayini
Sodyum perborat tayini
Sodyum perkarbonat tayini
Aktif oksijen tayini
TAED tayini
Aktif klor tayini
Hidroksit tayini
Sodyum hipoklorit tayini
Optik ağartıcı tayini
Fiziksel muayene
pH değeri tayini
Yoğunluk tayini
Viskozite tayini
Toplam asitlik tayini
Toplam alkalilik tayini
Serbest asitlik ve bazlık tayini
Suda çözünmeyen madde tayini
Nem tayini
Mikrobiyolojik analizler
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı
Toplam koliform sayımı
Toplam maya ve küf sayımı
Bakterisidal aktivite testleri
Hijyenik el ovalama ve el yıkama maddelerinin bakterisidal aktivite testleri

Tüm test ve analizler, akredite laboratuvarlarda, mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.