TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ANALİZLERİ

Dezenfektan Analizleri

Deterjan analizleri, temizlik ürünlerinin fiziksel ve kimyasal analizlerinin, mikrobiyolojik analizlerini ve bakterisidal aktivite testlerini kapsamaktadır.

Temizlik ve dezenfeksiyon testleri 3 temel başlıkta toplanır;

Deterjan Testleri
Dezenfeksiyon Testleri
Performans Testleri

Dezenfektan analizleri de benzer şekilde dezenfeksiyon ürünlerinin fiziksel ve kimyasal analizlerini, aktivite testlerini ve bakterisidal aktivite testlerini kapsamaktadır.
Herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılar, yani kirler, organik veya inorganik özellikte olabilir. Bu kirlerin bulundukları yüzeylerden uzaklaştırılması ve bunların mikroorganizmalar içinde çoğalmalarının önlenmesi çalışmalarına temizlik denir. Dezenfeksiyon işlemleri ise, temizlik yapıldıktan sonraki aşamada, farklı ürünlere bulaşma ihtimali olan mikroorganizmaların tamamen yok edilmesi ya da zararlı olmayacak duruma getirilmesidir.
Dezenfeksiyon işleminde kullanılan her türlü kimyasal maddeye dezenfektan denmektedir. Bu maddeler sterilizasyon etkisi göstermezler. Çünkü bazı sporlu bakteriler veya direnç kazanmış bakteriler dezenfektanlara karşı dayanıklıdır.
Dezenfeksiyon işleminden önce temizlik işlemi yapılmak zorundadır. Aksi halde organik karakterli bazı kir ve artıklar, dezenfektanların etkinliğini azaltımaktadır. Dezenfektanlar mikroorganizmalar üzerinde iki türlü etki gösterirler: ya onları öldürüp, yok ederler, ya da üremelerini ve gelişmelerini engellerler. Eğer bu dezenfektan maddeler bakteriler üzerinde de etkili oluyorsa, buna bakteriosidal özellik denmektedir.

Dezenfektanlarda bulunması gereken nitelikler şöyledir;

Etki alanları geniş olmalıdır, örneğin bakteri, küf ve mayaları çok hızlı bir şekilde öldürebilmelidir,
Organik karakterli yabancı madde artıklara karşı veya sert su kullanımına bağlı mineral tuzların birikmesi durumunda da etkin olmalıdır,
Aşınmaya neden olmamalı, boyalı yüzeyleri olumsuz etkilememelidir,
Kokusuz olmalı ya da varsa kokusu kötü olmamalıdır,
Zehirleme etkisi gösteren ve tahriş edici karakterde olmamalıdır,
Suda kolay erimeli, uygulanması kolay olmalı ve kolayca uzaklaştırılabilmelidir,
Farklı pH değerlerine karşı etkili olmalıdır,
Konsantre halde uzun süre saklanabilecek yapıda olmalıdır,
Nihayet ekonomik olmalı, fiyatı yüksek olmamalıdır.

Dezenfektan olarak çok yaygın kullanılan klorlu bileşikler, çok etkili ve oldukça güçlüdür. Klorlu bileşiklerin birçoğu hem ucuzdur hem de sert sularda bile kullanılabilir özelliktedir. Ancak olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Örneğin metaller için aşındırıcıdır, plastikler ile tepkimeye girerler ve en önemlisi organik maddeler ile yeni bileşikler oluşturarak kendi etkilerini yok ederler. Ayrıca uzun süre bekletilirse değişime uğrar ve etkilerini kaybederler.
Dezenfektan olarak kullanılan bir başka bileşik dörtlü amonyum bileşikleridir. Bunlar genelde zemin, duvar ve döşeme temizliğinde kullanılır. Özellikle gözenekli yüzeylerin dezenfekte edilmesinde tercih edilir. Bakteri sporlarını öldürmezler ama gelişmelerini durdururlar.
Deterjan-sanitizerler, sağlık koşullarına uygun dezenfektan maddelerdir. Ayrı ayrı dezenfektan ve deterjandan oluşmaktadır. Bu yüzden hem temizlik hem de dezenfeksiyon işlemi birarada yapılmış olmaktadır.
Akredite laboratuvarlarda, başlıca şu dezenfektan test ve analizleri yapılmaktadır:
Fiziksel ve kimyasal analizler
QAC bazlı dezenfektan analizi
Katyonik aktif madde analizi
Alkol bazlı dezenfektan analizi
İzopropil alkol analizi
Etil alkol analizi
Klor bazlı dezenfektan analizi
Aktif klor analizi
Alkali dezenfektanlar analizi
Toplam alkalinite analizi
Asidik dezenfektanlar analizi
Toplam asidite analizi
Aktivite testleri
Fungusidal aktivite testleri
Dezenfektan ve antiseptiklerin temel fungusidal aktivite testi
Gıda, ev ve endüstride kullanılan dezenfektan ve antiseptiklerin fungusidal aktivite testi
Veteriner hekimlikte kullanılan dezenfektan ve antiseptiklerin fungisidal aktivite testi
Bakterisidal aktivite testleri
Dezenfektan ve antiseptiklerin temel bakterisidal aktivite testi
Gıda, ev ve endüstride kullanılan dezenfektan ve antiseptiklerin bakterisidal aktivite testi
Tıp alanında kullanılan dezenfektan ve antiseptiklerin bakterisidal aktivite testi
Hijyenik el yıkama dezenfektan ve antiseptiklerinin bakterisidal aktivite testi
Hijyenik el ovalama dezenfektan ve antiseptiklerinin bakterisidal aktivite testi
Dezenfektanlarda antimikrobiyel aktivite testleri