HABERLER

ISO 15189 AKREDİTASYONU VE EUROLAB

Eurolab, laboratuvar sektöründe kendi kalite yönetim sistemini geliştirmiş ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi konusunda EAF (Enterprise Accreditation Foundation) ’dan talepte bulunarak, yetkinliklerinin doğrulanmasını ve tanınmasını istemiştir. Ülkemizde ISO 15189 standardı kapsamında ilk akreditasyona sahip olan laboratuvarlardan biridir. Akreditasyon, bir kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetkin olduğunun, resmi olarak yetkili bir kuruluş tarafından tespit edilmesi işlemidir.

Eurolab bu şekilde bütün kişi ve kuruluşlara kaliteli laboratuvar hizmetleri vermeyi ve bu hizmetleri sürekli iyileştirmeye çalışmayı taahhüt etmiş olmaktadır. Eurolab akredite olduğu dönemde TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar standardı ülkemizde çok fazla bilinmiyordu. Bu nedenle Eurolab, bu standardın sektör yönetici ve çalışanlarına tanıtılması amacı ile çeşitli toplantılar yapmış ve eğitimler düzenlemiştir. Bu şekilde Eurolab, ülkemizde laboratuvarlarda kalite yönetimi konusunda sosyal sorumluluk üstlenmiş ve somut çalışmalar yapmıştır.

Diğer yandan Eurolab, sürekli olarak kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi sürdürmektedir. Bu amaçla ülke içinde ve dışında yaşanan gelişmeleri, yeni görüşleri, tartışmaları, yeni uygulamaya geçen bir test ve analiz yöntemini ve yeni piyasa çıkan modern cihaz ve ekipmanları izlemekte ve gelişmelerden çalışanlarını da haberdar ederek onların gelişimine katkı sağlamaktadır.

Laboratuvar hizmetlerinin temel amacı, test, ölçüm ve analiz sonuçlarının mümkün olan en yüksek hassasiyetle raporlanmasını sağlamaktır. Bunun için bütün süreçler dokümante edilmiş, kuruluş içinde yayınlanmış ve bunlara uyum sağlanması yönünde tedbirler alınmıştır. Kuruluşumuz düzenli olarak kalibrasyon ve kalite kontrol programlarını uygulamaktadır. Ayrıca zaman zaman laboratuvarlar arası karşılaştırma araçlarını da kullanmaktadır.

Eurolab olarak bir misyonumuz var: akademik faaliyetlere destek olmak. Bu amaç doğrultusunda kuruluşumuz bir yandan çalışanlar tarafından sürdürülen bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemekte, bir yandan da üniversite ve sağlık kuruluşları tarafından yürütülen bilimsel araştırmalara destek vermektedir.

WhatsApp