KURUMSAL

İLKELER ve PRENSİPLER

Firmamız EuroLab, belirlediği ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, profesyonel, güvenilir ve sorumluluk duygusu ile hareket bir kuruluştur. Üst yönetim tarafından tespit edilen ilkeler ve prensipler, bütün yönetici ve çalışan kadro tarafından kabul edilmiştir ve faaliyetler bu doğultuda sürdürülmektedir. EuroLab olarak esas alınan ilkeler ve prensipler şunlardır:

Kaliteli hizmet vermek

EuroLab, sahip olduğu TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Belgesi standartlarına uygun şekilde, hızlı ve kaliteli hizmet verilmektedir.

Sorumluluk duymak

EuroLab, ihtiyaç sahibi işletmelerin taleplerine ve problemlerine karşı duyarlıdır, çözüm arayışlarında hassastır ve bu konularda sorumlu davranmaktadır.

Güvenilir olmak

EuroLab, işletmelere karşılıklı güven anlayışı içinde hizmet vermektedir. Test, ölçüm, analiz ve kalibrasyon çalışmalarında eksiksiz ve zamanında hizmet verilmekte ve sonuç raporları anlaşılır, açık ve doğru bilgi içermektedir. Hizmet verdiği bütün işletmeler ile karşılıklı güven esasına dayalı ilişkiler kurmaktadır.

Saygın olmak

EuroLab, sadece bulunduğu bölgede değil ülkemizin her yerinde işletmelere karşı saygınlık ve güven duygusu yaratmıştır ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir. Saygınlığına leke düşürecek faaliyetlerden uzak durmaktadır.

Dürüst olmak

EuroLab, bir yandan hizmet talep eden işletmeler ile bir yandan resmi kuruluşlarla sürdürülen ilişkilerde dürüst olmaya çalışmaktadır. İlişkilerde hiçbir şekilde etik kuralların dışına çıkmamaktadır. Müşteriler ve çalışanlar ile ilişkilerinde kapalı ve dürüst olmayan davranış şekillerinden kaçınmaktadır.

Toplumsal yarar gözetmek

EuroLab, öncelikli olarak insan sağlığını korumayı ve doğanın korunmasına destek olmayı hedef almaktadır. Temel faaliyetler yanı sıra çevre sorunlarının çözümüne yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaktadır.

Rekabet etmek

Ulusal ve uluslararası alanda laboratuvar hizmetleri konusunda çok sayıda firma faaliyet göstermektedir. EuroLab, bu rekabet ortamında, ilkeleri, prensipleri, değerleri ve kalite politikasına bağlı kalarak haksız rekabetten kaçınmaktadır.
WhatsApp