KURUMSAL

KALİTE POLİTİKASI

Firmamız EuroLab, kalite politikamızın birinci gereği olarak,

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun faaliyet göstermektedir ve ÖSAS Akreditasyon Servisi Avusturya denetimlerinden geçerek TS EN ISO/IEC 17025 Belgesi almıştır.

Bu kapsamda firmamız etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. En son teknolojiye uygun test, ölçüm ve analiz cihazlarına sahip olan firmamız, sadece işletmelerin test ve analiz ihtiyçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda bilimsel araştırma, geliştirme, eğitim ve ölçme merkezi olarak da yerli ve yabancı projelere destek vermektedir. TS EN ISO/IEC 17025 standardı, örnek alma, test, ölçüm, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarların yeterliliklerinin tanınması için sağlaması gerekli koşulları içermektedir. Bu standart aynı zamanda, bir standarda uymayan ve laboratuvar tarafından geliştirilen yöntemlerle yapılan test, ölçüm, analiz ve kalibrasyon hizmetlerinin yeterliliğine yönelik koşulları da kapsamaktadır.

EuroLab, kurulduğu 2010 yılından bugüne saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek ilkesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Firmamızın belirlediği kalite polikası şunları içermektedir:

Müşterilerin ve çalışanların memnuniyetlerini artırmak
Laboratuvar hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek
Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek
Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak
Çalışanların teknik, yönetim ve davranış yeteneklerini geliştirmek
Test, ölçüm, analiz ve kalibrasyon kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak teknolojik donanımı, malzemeleri ve yöntemleri kullanmak
Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından kabul görmüş test ve analiz yöntemlerini uygulamak ve bu alandaki gelişmeleri takip etmek
Müşterilere ait bilgileri korumak, tarafsız olmak, bağımsız olmak ve iş ahlakına uygun faaliyet göstermek
İnsan sağlığı ve çevre güvenliği konularında duyarlı olmak
Şirketin sahip olduğu değerleri korumak ve yükseltmek

EuroLab olarak firmamız, belirlediği kalite politiası çerçevesinde faaliyet gösteren ve çalışmalarını bu şekilde disipline eden bir kuruluştur.