LABORATUVAR

UZMAN AKADEMİK PERSONEL

Test ve analiz laboratuvarları olarak hizmet veren kuruluşların çalışan kadroları çok özel eğitim almış, nitelikli, deneyimli ve konusunda uzman olan ekiplerden oluşmalıdır.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim görmüş çalışanların, gördükleri temel eğitimden çok daha ileride olmaları ve ilgilendikleri bölüm üzerinde uzman sayılmalıdırlar. Tüm dünyadaki değişiklere hızlıca adapte olabilecek kapasitede, anlama ve uygulama becerilerine sahip olmalıdırlar.

Bunu yapabilecek bilgi ve birikim ancak akademik kadrolarda bulunmaktadır. Akademik çalışmalar yapan akademisyenler, ilgilendikleri alandaki gelişmeleri sürekli takip ve uygulama halindedirler.

Laboratuvar personelinin araştırmacı, analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip, öğrenmeye açık ve sonuç odaklı olması gerekir.

Firmamız, akademik personel altyapısı ile en iyi sonuçları alabilmeniz için çalışır. Personelimizin büyük çoğunluğu üniversitelerde ders veren ve öğrencileri eğiten ya da bir zamanlar bu görevleri yapmış nitelikli akademisyenlerdir.

Aynı zamanda tüm personel ilgili konularındaki yasal düzenlemeleri, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standartları takip eden ve uygulayan kişilerdir.

Yerli yabancı birçok fuar, seminer ve konferanslara katılan akademik personelimiz durmadan kendini geliştirmeye devam ederek en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktadırlar.

WhatsApp